یوسف

نمی دانم کجای دلم باید دنبال اسماعیل بگردم تا بتوانم قربانیش کنم برای دیدن یوسف؟؟؟

شاید اسماعیل ها را!

من تشنه قربانیم

یا رب

نشانی.....

نکته ای.....

/ 6 نظر / 27 بازدید
گاگوووووووووووووووولل

سلام در همین نزدیکی است فقط یکم تامل باید دید با از دست دادن چه چیز بیشتر از همه ناتوان شده و به سمت خدا میدویم تا او برایمان پیدایش کند این همان اسماعیل است

گاگوووووووووووووووولل

سلام در همین نزدیکی است فقط یکم تامل باید دید با از دست دادن چه چیز بیشتر از همه ناتوان شده و به سمت خدا میدویم تا او برایمان پیدایش کند این همان اسماعیل است

گاگوووووووووووووووولل

سلام در همین نزدیکی است فقط یکم تامل باید دید با از دست دادن چه چیز بیشتر از همه ناتوان شده و به سمت خدا میدویم تا او برایمان پیدایش کند این همان اسماعیل است

آسمون

شاید باید از خود یوسف دل ببری تا یوسف رو بهت بدن ......

ensan adamiyat

درویش پابرهنگی که چیزی نیست ، دلتو برهنه کن تا جان بینی آخ کاش می شد منم چندتا یوسف قربانی کنم ....