جونم به لبم رسيده

قاصدک

دلم داره ميترکه 15.gif

ديگه دارم دغ ميکنم.17.gif

آخدا جون پس کی می خوای به دادم برسی؟21.gif

ديگه ......

/ 3 نظر / 11 بازدید
majid

خدا به داد هيچ کس نمی‌رسه خودت يه کاری کن

نرجس

الهی که خدا به داد دل همه ما برسه...مگر نه همهمون از دست رفتيم....

elham

منم سفارشتو به قاصدک ميکنم تا برات هم زود خبر بياره هم خبرای خوب خوب برات بياره