برخورد

عجيباً غريبا

عجب 11.gif

آدم تو کار اوس کريم ميمونه .33.gif

ولی خودمونيما خيلی اتفاق جالبی بود.05.gif

ای خدا بين خودمون باشه با دلمون چه کردی؟08.gif30.gif.

/ 2 نظر / 9 بازدید
غریبه

آره عجب اتفاقی بود.من هم توش موندم ای ول اوس کریم

زينب

ديدي ؟! ديدي كه دل ما را هم چه بر سرش آوردند.