آسمون دلم شکسته - درويش پا برهنه!
۱۳۸۱/۱٢/۱۸

آسمون دلم شکستهآسمون دلم گرفته
دلم با تو حرفها داره
آسمون يادته وقتي
پیشم اومدی چي گفتی
گفتي وقتی مهر باشه
زندگي هست
يادته گفتی وقتي زندگي هست
آدمي هست
آدمي که باشه
مهرو زندگي هست
آسمون يادته گفتی
آدم مهربونه
دل کسي رو نمی شکونه
آسمون دلم شکسته
دلم و برام شکوندن
آسمون همون آدمی که
به خاطرش مهرو زندگی هست
آسمون دلم شکسته
آسمون آدمي محبت رو کشته
آسمون مهربونی رو بردند
اون رو هم کشتند
آسمون من ديگه مردم
زندگي مرده
مهرو محبت هم....
آسمون اون آدمها
يارو رفيق رو کشتند
ديگه زندگي رو با قي نذاشتند
آسمون دنيا هم مرده
.............


درویش پا برهنه

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

درباره من!


دانشجوی معماری!علاقمند به عکاسی و گرافیک!


هستم يا نه؟


همراهان و دوستان درویش

!ببينين

وبلاگ خواهر گلم

مادر سرا

بغض هاي نترکيده

کشکول

سینیور زورو

پلاک جنگی

دکتر علی انجو 1

دکتر علی انجو

چايي خور حرفه‌اي

كفش

ماه نا تمام

بچه های کتاب

راحیل

!گاگووول

پائیز وحشی

عطر نماز

آوای بی صدا

راوی

(منتظران مهدي (عج

آقاي خامنه ي سلام

ياس كبود

کوچه های دل

غربت وحشي